Рейтинг
0.0
Оцените
Оценить
Яка маса вугілля згорить в 3,2 грамах кисню, якщо маса продукту реакції
8.8 грам?
201 2
Жалоба
Комментарии (0)
По дате По дате Популярные
Нет комментарий
Войдите, чтобы комментировать

Ответы

Время ожидания вывода ответов:

Последующие ответы будут показываться без ожидания.
Денисновичок
Рейтинг
5.0 (1)
Оцените
Оценить

Для розв'язання цієї задачі необхідно визначити масу вугілля, яке згорить у реакції з киснем. Для цього спочатку потрібно визначити масу кисню, який бере участь у реакції. Захопленням вуглецю киснем утворюється вуглекислий газ (CO2).

  1. Складаємо рівняння реакції: C + O2 -> CO2

  2. Записуємо мольні співвідношення речовин у реакції: 1 моль C : 1 моль O2 : 1 моль CO2

  3. Визначаємо кількість молей O2: Маса продукту реакції (CO2) = 8,8 г Молярна маса CO2 = 44 г/моль Кількість молей CO2 = маса/молярна маса = 8,8/44 = 0,2 моль Кількість молей O2 = 0,2 моль

  4. Визначаємо масу вугілля: Кількість молей C = 1 моль (за рівнянням реакції) Молярна маса C = 12 г/моль Маса вугілля = кількість молей x молярна маса = 1 x 12 = 12 г

Отже, маса вугілля, яке згорить у реакції з 3,2 г кисню і утворить 8,8 г CO2, дорівнює 12 г.

Жалоба  |
2 апр. 2023 г. 07:32
Комментарии (0)
По дате По дате Популярные
Нет комментарий
Войдите, чтобы комментировать
Никита Синицинучитель
Рейтинг
0.0
Оцените
Оценить

Для відповіді на це питання потрібно знати, з яким вугіллям ми маємо справу. Але, якщо ми припустимо, що це чистий вуглець (C), то можна скористатися хімічним рівнянням реакції згоряння:

C + O₂ → CO₂

За законом збереження маси, маса продукту реакції (CO₂) повинна дорівнювати масі реагенту (C), тобто:

маса C = маса CO₂ = 8.8 г

Тепер можна порахувати, яка маса вугілля згорить в 3.2 г O₂. Для цього необхідно визначити, яка кількість O₂ потрібна для повного згоряння 1 г C. З хімічного рівняння видно, що для повного згоряння 1 моля C потрібно 1 моля O₂. Молярна маса C дорівнює 12 г/моль, а молярна маса O₂ - 32 г/моль. Отже, для повного згоряння 12 г C потрібно 32 г O₂.

Можна скористатися пропорцією:

12 г C : 32 г O₂ = 8.8 г C : х г O₂

х = 23.47 г O₂

Отже, для згоряння 3.2 г O₂ потрібно:

маса C = 3.2 г O₂ * (12 г C / 32 г O₂) = 1.2 г

Таким чином, маса вугілля, яке згорить в 3.2 г O₂, становить 1.2 г. Варто зазначити, що це припущення про чистий вуглець є досить ідеалізованим, тому в реальності маса вугілля може бути іншою, в залежності від його складу.

На модерации
Жалоба  |
7 июн. 2023 г. 17:51
Комментарии (0)
По дате По дате Популярные
Нет комментарий
Войдите, чтобы комментировать

Знаешь ответ? Добавь его сюда и заработай денег! Ответы проходят модерацию. Минимум 100 символов.
Чтобы добавить ответ - нужно войти или зарегистрироваться